Empécé.

Empécé, of te wel MPC, een meerpersoonscel is een dubbel gebrouwen bier met een alcoholpercentage van 6,5%.


De historie van de meerpersoonscel in Nederland

Tot 2004 was het traditionele uitgangspunt van het Nederlandse gevangeniswezen dat er slechts één gedetineerde per cel verbleef. Dit uitgangspunt werd verlaten als gevolg van het grote cellentekort. Tot 2002 was een meerpersoonscel uitzondering. Slechts vreemdelingen en soms kortgestraften en subsidiair gehechten (personen die hun geldboete niet betalen of hun taakstraf niet uitvoeren) konden in een meerpersoonscel worden ingesloten. In 2002 werd op basis van de Noodwet drugskoeriers tevens de mogelijkheid geschapen drugssmokkelaars die werden gearresteerd op Schiphol in meerpersoonscellen te plaatsen.

Eisen meerpersoonscellen

In Nederland kunnen meerpersoonscellen bestaan uit dubbelcellen, waar twee gedetineerden verblijven, of uit cellen waar meer dan twee gedetineerden blijven. In de Regeling eisen verblijfsruimte penitentiaire inrichtingen (hierna: Revpi) zijn de eisen vastgelegd waaraan meerpersoonscellen moeten voldoen. Uit artikel 10 lid 2 Revpi volgt dat een dubbelcel ten minste twee stoelen en een persoonlijke slaapgelegenheid voor de individuele gedetineerde moet bevatten. Daarnaast moet iedere gedetineerde een af te sluiten opbergruimte hebben. Dubbelcellen hebben dezelfde afmetingen als eenpersoonscellen. In cellen met de in artikel 3 Revpi genoemde minimumafmetingen kunnen maximaal twee gedetineerden worden ondergebracht. In de praktijk kan een dubbelcel alleen worden gerealiseerd door een stapelbed te plaatsen.
In artikel 12a van de Revpi zijn de eisen vastgelegd voor cellen bestemd voor meer dan twee gedetineerden. Deze cellen kunnen geschikt zijn voor vier, zes of acht gedetineerden in inrichtingen die zich qua bouw daarvoor lenen. Ook hier geldt dat iedere gedetineerde een persoonlijke slaapgelegenheid en een eigen afsluitbare opbergruimte dient te hebben. Verder moet er voldoende zitgelegenheid in de cel zijn. Indien de cel is voorzien van een toilet en wasgelegenheid, moeten deze zodanig afgeschermd zijn dat de privacy voldoende wordt gewaarborgd. Indien de cel niet is voorzien van sanitair, moet dit in de inrichting in voldoende mate beschikbaar zijn.


bron: Commissie van Toezicht kenniscentrum

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info